Eggjastokkur

NoPlace, Oslo 2011

Photo: Damian Heinisch

Press release

Eggjastokkur

NoPlace, Oslo 2011

Photo: Damian Heinisch


Orgone Reciever, 2010

wood, Orgone box

Eggjastokkur, NoPlace, Oslo 2011

Photo: Damian Heinisch


Eggjastokkur, 2011

aluminium, 225 x 8 x 8 cm

Eggjastokkur, NoPlace, Oslo 2011

Photo: Damian Heinisch


0 and O, both 2011

gouaches on paper, 35 x 50 cm

Eggjastokkur, NoPlace, Oslo 2011

Photo: Damian Heinisch

Orgone Reciever, 2010

wood, Orgone box

Eggjastokkur, NoPlace, Oslo 2011

Photo: Damian Heinisch